Δέκα θέσεις εργασίας στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Άργους Ορεστικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09/08/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/08/2021 στις 15:00 το μεσημέρι

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης