Οι ώρες των αγιασμών στα σχολεία του νομού Καστοριάς

Το πρόγραμμα αγιασμού σε όλες τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, του σχολικού έτους 2021-2022, την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα των Αγιασμών στα Νηπιαγωγεία της Π.Ε Καστοριάς

Το πρόγραμμα των Αγιασμών στα Δημοτικά σχολεία της Π.Ε Καστοριάς

Το πρόγραμμα για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της ΠΕ Καστοριάς