Από σήμερα οι αιτήσεις για τους διορισμούς στους Δήμους Καστοριάς και Άργους Ορεστικού

Ξεκινούν σήμερα οι Αιτήσεις για 1.468 ΜΟΝΙΜΟΥΣ Διορισμούς στην Αυτοδιοίκηση

Έφθασε η στιγμή για την έναρξη υποβολής Αιτήσεων στην Προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από τις συνολικά 1.468 θέσεις:

  • oι 1.124 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
  • oι 306 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
  • oι 36 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και
  • oι 2 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής

  • αρχίζει σήμερα 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00
  • και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις για την Καστοριά:

Tο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης ΕΔΩ