Ανακοίνωση από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καστοριάς

Με την έναρξη του κυνηγίου του αγριόχοιρου από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 τίθεται σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα που αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων στους αγριόχοιρους. Σύμφωνα με όσα ορίζονται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία στις Περιφερειακές Ενότητες στα βόρεια σύνορα της χώρας, όπως η Π.Ε. Καστοριάς η προσκόμιση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ενήλικων θηλυκών θηρευμένων αγριόχοιρων χρήζει οικονομικής ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα η προσκόμιση του γεννητικού συστήματος, του συστήματος αφόδευσης και της σπλήνας ενήλικου θηλυκού αγριόχοιρου αποζημιώνεται με ποσό ενίσχυσης που θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

Για να πιστωθούν τα χρήματα ο κυνηγός θα πρέπει να προσκομίσει στην Κτηνιατρική Υπηρεσία την θεωρημένη για την κυνηγετική περίοδο 2022-2023 άδεια θήρας και διεθνές IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 που επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχοιρου και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των διακοσίων δειγμάτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Καστοριάς.

• 2467076014 (Αβραμίδης Χρήστος)
• 2467076023 (Ράπτη Μαρία)