Ανακοίνωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος .

1)ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ  27-02-2019

α)ΑΠΌ  ΩΡΑ   10:00  ΜΕΧΡΙ    12:00

ΣΤΗΝ ΜΕΣ/ΜΙΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΟ  .

  β)ΑΠΌ  ΩΡΑ  080:00  ΜΕΧΡΙ    10:30

ΣΤΗΝ ΜΕΣ/ΜΙΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ KAI  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΑΣΑΚΙ

2)ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   01-03-2019

ΑΠΌ  ΩΡΑ   09:00  ΜΕΧΡΙ    11:00

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΟΑΣΗΣ  -ΙΔΙΟΤΙΚΟ ΚΤΕΟ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ –ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

Αν  οι εργασίες  τελειώσουν  νωρίτερα ,το ρεύμα θα  ξαναδοθεί  πριν από τον  χρόνο  λήξης της  διακοπής .

Για αυτό το  λόγω  οι  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα πρέπει  να θεωρούνται ότι  έχουν  συνέχεια  ρεύμα .

Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία δικτύου  ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  ατυχήματος .