Κτηματολόγιο: Αυτά είναι τα έξι βήματα για τη συλλογή δηλώσεων

Έξι είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες για να μην χάσουν τα ακίνητά του. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Κτηματολογίου, όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές καλούνται να υποβάλουν δήλωση στο Γραφείο Κτηµατογράφησης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.  Παράλληλα θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα έτσι ώστε  να μην διακινδυνεύσουν να χαρακτηριστεί το ακίνητό τους ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” και να το χάσουν.

Δείτε τα βήματα

1) Συμμετέχετε:

* υποβάλλοντας εμπρόθεσμα δήλωση ιδιοκτησίας

* ελέγχοντας το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της στην προανάρτηση (εάν διαπιστωθούν σφάλματα)

* υποβάλλοντας αίτηση διόρθωσης ή ένσταση στην ανάρτηση (εάν διαπιστωθούν σφάλματα)

2) Συγκεντρώστε:

* Έντυπο της δήλωσης και απλά φωτοαντίγραφα

* Τίτλου (π.χ. συμβόλαιο)

* Πιστοποιητικού μεταγραφής

* Τοπογραφικού (εάν υπάρχει)

* Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

* Εγγράφου με τον ΑΦΜ σας (λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό Εφορίας)

3) Εντοπίστε:

-Μέσω της εφαρμογής θέασης ορθοφωτογραφιών μπορείτε να:

* Βρείτε το ακίνητό σας

* Σχεδιάστε στο χάρτη τα όριά του

* Μετρήσετε τις διαστάσεις και το εμβαδόν του

* Εκτυπώστε την εικόνα για να την υποβάλλετε μαζί με τη δήλωσή σας

-Μέσω της εφαρμογής στο Smartphone μπορείτε να:

Α) οριοθετήστε το ακίνητό σας, περπατώντας περιμετρικά σε αυτό

Β) Εκτυπώσετε την εικόνα για να την υποβάλλετε μαζί με τη δήλωσή σας

4) Επισυνάψτε: απαραίτητα τοπογραφικό εάν:

* Το αναφέρει το συμβόλαιό σας

* Επικαλείστε χρησικτησία σε αγροτεμάχιο/οικόπεδο (σε περίπτωση μη εμφανών ορίων)

* Έχετε εκδώσει οικοδομική άδεια

* Το έχετε συντάξει για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. αγοραπωλησία)

5) Το πάγιο τέλος για κάθε δικαίωμα επί ακινήτου είναι:

* 35 ευρώ

* 20 ευρώ οι βοηθητικοί χώροι (π.χ. αποθήκες, χώροι στάθμευσης)

* 70 ευρώ το πολύ, για δύο ή περισσότερα αγροτεμάχια εντός του ίδιου προκαποδιστριακού ΟΤΑ

6) Υποβάλετε:

* Δήλωση και συνοδευτικά έγγραφα στα γραφεία κτηματογράφησης και ηλεκτρονικά στο ktimatologio.gr