Καστοριανές κυρίες με την τοπική φορεσιά περιμένουν την άφιξη του Παπάγου!

φωτογραφία Sasa Gkologkina

Καστοριανές κυρίες με την τοπική φορεσιά περιμένουν την άφιξη του Παπάγου!

Μία χαρακτηριστική εικόνα της παλιάς Καστοριάς, όπου στην υποδοχή επισήμων, η Καστοριανή φιλοξενία πάντα συνδυάζεται με την τοπική στόφα και όλη την παράδοση της παλιάς Καστοριάς. Αυτά τότε!

φωτογραφία Sasa Gkologkina