Οι Babis Batmanidis Co(m)pany έρχονται στο 41ο River Party

Τώρα που ανοίγει ο καιρός – πανικός – πανικός. Αν δεν τους έχετε δει, το 41ο River Party είναι η ευκαιρία σας!

Προετοιμαστείτε αναλόγως, γιατί οι Babis Batmanidis Co(m)pany είναι για σκληρό κοινό.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στη σκηνή