Τα χορευτικά του Συλλόγου Καστοριανών Νέας Υόρκης σε εκδήλωση της ομογένειας

Τα χορευτικά του συλλόγου Καστοριάς Ομόνοιας Νέα Υόρκης συμμετέχοντας στο κρητικό σπίτι με όλα τα χορευτικά της ομογένειας.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στη σκηνή και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στη σκηνή και παπούτσια

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στη σκηνή

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται, άτομα στη σκηνή και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος