Αποτελέσματα Εκλογών Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς για το 19ο Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε.

Aποτελέσματα Εκλογών Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς, 21ης Μαΐου 2019.

Σύνολο Ψηφισάντων: 326, Λευκά – Άκυρα: 15 (13 – 2), Έγκυρα: 311

Αντιπρόσωποι: 3

Αποτελέσματα Διαλογής Ψήφων Υπέρ Συνδυασμών και Υπέρ των Υποψηφίων

α/α Συνδυασμός Ψήφοι Αντιπρόσωποι
1 Εκπαιδευτικοί  Απέναντι στο Λαϊκισμό 115 1
Κωτσόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου 38
Μάνου Πέτρος του Δημητρίου 60
Σκοκλίδης Γεώργιος του Παναγιώτη 67
2 Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία 196 2
Αντωνιάδης Παύλος του Νικολάου 71
Μπακάλης Κωνσταντίνος του Αθανασίου 55
Παπανδρέου  Χρήστος του Αθανασίου 40
Παρίσσης Σπυρίδων του Χρήστου 128
Χρανιώτου Στέλλα του Βασιλείου 31