Αστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς: Χορήγηση και ανανέωση Κάρτας ΑΜΕΑ

Όλοι οι κάτοχοι των καρτών ΑΜΕΑ , πρέπει από τις 5/11/2018 μέχρι τις 31/12/2018 να εκδόσουν ή να θεωρήσουν τα δελτία τους στην πρόνοια και τα ΚΕΠ

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΜΕΑ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 15η -7-2019 ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ Η 31η-10-2019.ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ.