Καστοριά: Το πρόγραμμα αγιασμού σε όλες τις σχολικές μονάδες του Νομού

Το πρόγραμμα αγιασμού σε όλες τις σχολικές μονάδες σχολικού έτους 2019-2020, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2019-2020

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 2019-2020
Νηπ.Αμπελοκήπων 8:30 π.μ.
Νηπ. Ασπροκκλησιάς ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1ο  Νηπ.Άργους Ορεστικού 10:00π.μ.
2ο  Νηπ.Άργους Ορεστικού 10:00π.μ.
3ο  Νηπ. Άργους Ορεστικού 10:00 π.μ.
4ο Νηπ.Άργους Ορεστικού 9:30 π.μ.
Νηπ. Διποταμίας 8:30 π.μ.
 Νηπ. Δισπηλιού 11:00 π.μ.
Ειδικό  Νηπ. Καστ.  9:30 π.μ.
Νηπ. Καλοχωρίου ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1o  Νηπ. Καστοριάς 9.:15 π.μ.
2ο  Νηπ. Καστοριάς 10΅30 π.μ.
3ο  Νηπ. Καστοριάς 9:30 π.μ.
4ο  Νηπ. Καστοριάς 9:45 π.μ.
5ο Νηπ. Καστοριάς 9:30 π.μ.
6ο  Νηπ. Καστοριάς 10:00 π.μ.
7ο Νηπ. Καστοριάς 10:00 π.μ.
9ο Νηπ. Καστοριάς 9:00 π.μ.
10ο Νηπ. Καστοριάς 9:30 π.μ.
11ο Νηπ. Καστοριάς 9:30 π.μ.
12ο Νηπ. Καστοριάς ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Νηπ. Κεφαλαρίου ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Νηπ. Κολοκυνθούς 10:00 π.μ.
 Νηπ. Κορησού 9:30 π.μ.
Νηπ. Κωσταραζίου 9:15 π.μ.
Νηπ. Λεύκης 9:00π.μ.
1o   Νηπ. Μανιάκων 9:15 π.μ.
2ο Νηπ. Μανιάκων 9:15 π.μ.
3ο Νηπ.Μανιάκων 9:00 π.μ.
 Νηπ. Μαυροχωρίου 9:00 π.μ.
1ο  Νηπ. Μεσοποταμίας 8:15 π.μ
2ο Νηπ. Μεσοποταμίας 8:45 π.μ.
 Νηπ. Νεστορίου 9:00 π.μ.
Νηπ. Νέου Οικισμού 9:00 π.μ.
Νηπ. Πενταβρύσου 9:00 π.μ.
Νηπ. Πολυκάρπης 9:00 π.μ.
Νηπ. Οινόης 9: π.μ.
Νηπ. Τοιχιού 10:00 π.μ.
Νηπ. Χιλιοδένδρου 10:00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2019-2020

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 2019-2020
 Δ.Σ. Ασπροκκλησιάς 9:00 π.μ.
1ο  Δ.Σ. Άργους  Ορεστικού 10:30 π.μ.
2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού 10:30 π.μ.
3ο   Δ.Σ. Άργους Ορεστικού 10:00 π.μ.
4ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού 9:00 π.μ.
 Δ.Σ. Διποταμίας 8:30 π.μ.
 Δ.Σ. Δισπηλιού 10:30 π.μ.
Ειδ Δ.Σ. Καστοριάς 9:30 π.μ.
 Δ.Σ. Κολοκυνθούς 10:00 π.μ.
1ο  Δ.Σ. Καστοριάς 10:30 π.μ. Εγκαίνια
2ο  Δ.Σ. Καστοριάς 10:00 π.μ.
3ο Δ.Σ. Καστοριάς 9:30 π.μ
4ο  Δ.Σ. Καστοριάς 9:45 π.μ.
5ο  Δ.Σ. Καστοριάς 9:00 π.μ.
6ο Δ.Σ. Καστοριάς 10:00 π.μ.
7ο Δ.Σ. Καστοριάς 10:00 π.μ.
9ο  Δ.Σ. Καστοριάς 9:30 π.μ.
10ο  Δ.Σ. Καστοριάς 10:30 π.μ.
 Δ.Σ. Κορησού 9:00 π.μ.
 Δ.Σ. Κωσταραζίου 9:15 π.μ.
1ο  Δ.Σ. Μανιάκων 9:15 π.μ.
2ο  Δ.Σ. Μανιάκων 9:00 π.μ.
 Δ.Σ. Μαυροχωρίου 9:00 π.μ.
 Δ.Σ. Μεσοποταμίας 9:15 π.μ.
 Δ.Σ. Νεστορίου 9:00 π.μ.
 Δ.Σ. Ν. Οικισμού 9:00 π.μ.
 Δ.Σ. Οινόης 9:00 π.μ.
 Δ.Σ. Πολυκάρπης 9:00 π.μ.
 Δ.Σ. Τοιχιού 10:00 π.μ.
 Δ.Σ. Χιλιοδένδρου 9:30 π.μ.