Τα παράδοξα της ζωής

Το παράδοξο της λογικής: Η καρδιά έχει απόψεις, τις οποίες η λογική δεν αποδέχεται!

Το παράδοξο της όρασης: Συνήθως τα ουσιώδη δεν τα βλέπεις με τα μάτια, τα βλέπεις με την καρδιά!

Το παράδοξο της βοήθειας: Αν χρειαστείς την βοήθεια κάποιου, ζήτα από αυτόν που είναι απασχολημένος γιατί αυτός που δεν κάνει τίποτα, θα σου πει ότι δεν έχει χρόνο!

Το παράδοξο της βιασύνης: Αυτό που κάνεις βιαστικά είναι πάντοτε λάθος!

Το παράδοξο της τεχνολογίας: Ενώ μας φέρνει πιο κοντά σε αυτούς που είναι μακριά μας, μας απομακρύνει από αυτούς που είναι δίπλα μας!

Το παράδοξο της ταχύτητας: Δεν φτάνει πρώτος αυτός που πάει πιο γρήγορα, αλλά αυτός που ξέρει που πάει!

Το παράδοξο της ευτυχίας: Όταν αντικειμενικά είμαστε καλύτερα από ποτέ, υποκειμενικά αισθανόμαστε ανικανοποίητοι!

Το παράδοξο της σοφίας: Αυτός που ξέρει πολλά ακούει, αυτός που ξέρει λίγα μιλάει……, αυτός που γνωρίζει πολλά ρωτάει, αυτός που γνωρίζει λίγα έχει γνώμη!

Το παράδοξο της γνώσης: Ο άνθρωπος ψάχνοντας για απαντήσεις, βρίσκει πάντα ερωτήσεις!

Το παράδοξο του χιούμορ: Το αστείο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση

Ι.Π.