Δήμος Καστοριάς: Δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις για 8 εργαζόμενους

Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 98/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς, με θέμα: «Ανανέωση συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ».

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι υπάλληλοι των παιδικών σταθμών, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, ο Πρόεδρος των Δημοτικών Υπαλλήλων Καστοριάς.

Μετά από μια τετράωρη διαδικασία, ολοκληρώθηκε το σημερινό δημοτικό συμβούλιο και με 23 ΝΑΙ, 16 ΟΧΙ και ένα ΠΑΡΩΝ εγκρίθηκε η εισήγηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Καστοριάς και να μην προχωρήσει στις ανανεώσεις 8 συμβάσεων των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς.