Διακοπή υδροδότησης σε Κολοκυνθού και Μεσοποταμία

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 08/10/2019 θα σημειωθεί διακοπή
υδροδότησης κατά τις ώρες 09:30 πμ έως 14:00 μμ στους οικισμούς Κολοκυνθού
και Μεσοποταμία Καστοριάς λόγω προγραμματισμένων υδραυλικών εργασιών στο
αντλιοστάσιο ύδρευσης των εν λόγω οικισμών.

Ζητούμε την κατανόηση σας.