Ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 09/10/2019 θα σημειωθεί
διακοπή υδροδότησης κατά τις ώρες 10:00 πμ έως 14:00 μμ στους οικισμούς
Κολοκυνθού και Μεσοποταμία Καστοριάς λόγω προγραμματισμένων υδραυλικών
εργασιών στο αντλιοστάσιο ύδρευσης των εν λόγω οικισμών.

Ζητούμε την κατανόηση σας.