Νέα ειδικευόμενη Παιδίατρος στο νοσοκομείο Καστοριάς

Η Διοίκηση του Γενικού  Νοσοκομείο Καστοριάς,  σας ενημερώνει ότι, στη δύναμη της Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου μας προστέθηκε και μια νέα ειδικευόμενη  Παιδίατρος.

Η στελέχωση του Νοσοκομείου για εμάς είναι προτεραιότητα και συνεχίζουμε απρόσκοπτα την ενδυνάμωσή του.

Ο Διοικητής και το Δ.Σ.

του Γ.Ν.Καστοριάς