Η καλοσύνη και η ανθρωπιά εξακολουθεί να υπάρχει στους τοίχους της Καστοριάς!!

 

Φωτογραφία Ο τοίχος της καλοσύνης – Καστοριά