Δισπηλιό: Ποιά είναι η Χημική Ένωση που βρέθηκε στο νερό και τι προκαλεί στον οργανισμό

Τετραχλωροαιθένιο, τριχλωροαιθένιο  Οι δύο αυτές χλωριωμένες ενώσεις του αιθυλενίου χρησιμοποιούνται κυρίως ως διαλύτες αφαίρεσης λιπών και ελαίων, για τον καθαρισμό υφασμάτων και μεταλλικών επιφανειών. Βρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες στο νερό, αλλά κυρίως στην ατμόσφαιρα, προερχόμενες από αναθυμιάσεις των στεγνοκαθαριστηρίων ρούχων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας μετάλλων. Από τις εκπομπές αυτές, είναι δυνατόν να επέλθει και … Continue reading Δισπηλιό: Ποιά είναι η Χημική Ένωση που βρέθηκε στο νερό και τι προκαλεί στον οργανισμό