Καστοριά: Πέντε θέσεις εργασίας στην ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ

Πρόσληψη 5 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης πλήρους απασχόλησης για το έτος 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την πρόσληψη 5 (πέντε) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου εξάμηνης πλήρους απασχόλησης, με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, που κρίνεται αναγκαία για την λειτουργία της εταιρείας.

Εγκρίνει τις παρακάτω ειδικότητες ως εξής:

2 χειριστές φορτωτή επιπέδου Δ/Ε
1 χειριστής TUMPER,επιπέδου Δ/Ε
1 οδηγός φορτηγού, επιπέδου Δ/Ε
1 εργάτης τροφοδότης Σπαστήρα, επιπέδου Υ/Ε

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ