Χρόνια πολλά Ελλάδα – Χρόνια πολλά Καστοριά

Η φετινή επέτειος της εθνικής μας παλιγγενεσίας, βρίσκει την πατρίδα μας σε μία πολύ κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Θα τα καταφέρουμε και πάλι, θα τον κερδίσουμε και αυτό τον αγώνα.

Χρόνια πολλά σ’όλους τους φίλους μας, εορτάζοντες και μη.
Χρόνια πολλά Καστοριά μας.
Χρόνια πολλά Ελλάδα μας.