Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον Δήμο Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς προχωράει στην πρόσληψη 15 θέσεων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) μηνών. Η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού κρίνεται αναγκαία, λόγω της αντιπυρικής περιόδου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.