Νέος κύκλος του προγράμματος “Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πιστοποίηση”

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, υλοποιεί νέο κύκλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ. Το πρόγραμμα παρέχει:

#1 Απεριόριστη χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (χρήση από τον προσωπικό χώρο του εκπαιδευόμενου).

#2 Χρήση προγράμματος προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία

#3 Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης (6 ενότητες) και 1 δωρεάν επανεξέταση (ανά ενότητα) για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο.

#4 Χαμηλό κόστος συμμετοχής (εκπαίδευση και πιστοποίηση) το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

– 110,00€ (95,00€ σε περίπτωση εξόφλησης του κόστους με την εγγραφή) για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους.

– 90,00€ (75,00€ σε περίπτωση εξόφλησης του κόστους με την εγγραφή) για ανέργους – φοιτητές και ΑμεΑ. Αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.easytraining.webnode.gr έως τις 3/6/2020

Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο υλοποίησης του προγράμματος, το κόστος συμμετοχής και την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα www.easytraining.webnode.gr ή να επικοινωνήσουν με το Κ.Ε.Κ. στο τηλέφωνο 2467025388.

Μέλλιος Παναγιώτης                                             Φιλίππου Χρυσούλα

Διευθυντής Κε.Δι.Βι.Μ.                                          Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Κ.