Δέκα πέντε θέσεις εργασίας στον Δήμο Καστοριάς

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί ο Δήμος Καστοριάς.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.