Πρόσληψη πέντε ατόμων στον Δήμο Καστοριάς

Την άμεση πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, ανακοίνωσε ο Δήμος Καστοριάς.

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30-6-2020

Περισσότερες πληροφορίες στην  Ανακοίνωση

Κατεβάστε την  Αίτηση πρόσληψης-υπεύθυνη δήλωση