Δυσαρεστημένοι στο σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας με το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης

Η Διοίκηση του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Γούνας και Απασχολούμενων σε παρεμφερή Επαγγέλματα – “Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”, που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο ποσοστό Γουνεργατών στο Νομό Καστοριάς δηλώνουμε για το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης ότι δεν μας ικανοποιεί και τα νέα δεν είναι καθόλου ευχάριστα για τους εργαζομένους.

Οι αρμόδιοι φορείς του Νομού να διεκδικήσουν με μεγαλύτερο σθένος τα δίκαια αιτήματα των Γουνεργατών ειδικά για τους μακροχρόνιους ανέργους που έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Περιμένουμε από τον Ζήση, την Μαρία και την Ολυμπία την έμπρακτη βοήθειά τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι οικογενειακές υποχρεώσεις τρέχουν και δεν αναστέλλονται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
Ε. ΜΑΡΚΟΥ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΑΛΜΠΑΝΗ