Οι βάσεις στις σχολές της Καστοριάς – Πόσοι φοιτητές πέρασαν

Οι βάσεις στις 4 σχολές  της Καστοριάς (ημερήσια ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)

Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 

 • 8.225 (159 άτομα) – ΓΕΛ
 • 10.955 (22 άτομα) – ΕΠΑΛ
 • Σύνολο (181)

Μαθηματικών

 •  5.675  (88 άτομα) – ΓΕΛ
 • Σύνολο (88)

Οικονομικών Επιστημών  

 • 7.875 (89 άτομα) – ΓΕΛ
 • 4.775 (12 άτομα) – ΕΠΑΛ
 • Σύνολο (101)

Πληροφορικής

 • 7.825 (162 άτομα) – ΓΕΛ
 • 12.525 (23 άτομα) – ΕΠΑΛ
 • Σύνολο (185)

Συνολικά πέρασαν 555 φοιτητές στις σχολές της Καστοριάς από τα ημερήσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι πίνακες για τις Σχολές της Καστοριάς: