Η Δωροθέα Χαρίτωνος συμμετέχει σε διεθνή Εικαστική Έκθεση για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

Η Καστοριανή εικαστικός Δωροθέα Χαρίτωνος συμμετέχει σε μια διαδικτυακή εικαστική έκθεση, στα πλαίσια της ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ από το “Prananath Autonomous College khordha” στην Ινδία.

Την έκθεση επιμελήθηκε ο Arup Chandra, ο οποίος και συγκέντρωσε 22 διεθνείς καλλιτέχνες.

Το μήνυμα του Prabhinder Lall:

The Coronavirus COVID -19, is effecting 212 Countries around the world. The Coronavirus Lockdown has restricted all of us inside our homes for our safety and security against the disease. With hours of free time at hand, people are unleashing their creative sides and working on canvases and papers, singing, dancing, cooking, and doing photography.
Colours lend hope and assist in coping with depression, dullness and boredom associated with lockdown. With brushes and colours, artists not only face their fears but also give hope to others to fight their internal demons as well as the pandemic which has given rise to lots of anxiety and insecurity in the minds of almost everyone.
The International Online Art Exhibition will be organized from the month of September to October 2020. Twentytwo artists are participating in this Lockdown Exhibition. The paintings included in this exhibition give hope and lend peace with the colours and themes that the artists have worked on.
I hope and pray for the best of physical and mental health for everyone. Stay home, stay safe and involve yourself in creative pursuits and pursue passions that you left behind somewhere in your life.

O κορωνοϊός COVID -19, επηρεάζει 212 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το lockdown λόγω κορωνοϊού έχει περιορίσει όλους εμάς μέσα στα σπίτια μας για την ασφάλειά μας έναντι της ασθένειας. Με ώρες ελεύθερου χρόνου στο χέρι, οι άνθρωποι απελευθερώνουν τις δημιουργικές τους πλευρές και εργάζονται σε καμβά και χαρτιά, τραγουδούν, χορεύουν, μαγειρεύουν και φωτογραφίζουν.

Τα χρώματα προσφέρουν ελπίδα και βοηθούν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, της θαμπής και της πλήξης που συνδέονται με το κλείδωμα. Με πινέλα και χρώματα, οι καλλιτέχνες όχι μόνο αντιμετωπίζουν τους φόβους τους, αλλά και δίνουν ελπίδα σε άλλους να πολεμήσουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες, καθώς και την πανδημία που έχει προκαλέσει μεγάλο άγχος και ανασφάλεια στο μυαλό σχεδόν όλων.

Η διεθνής online Art Exhibition θα διοργανωθεί από το Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2020. Είκοσι δύο καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτήν την Έκθεση Lockdown. Οι πίνακες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση δίνουν ελπίδα και προσφέρουν γαλήνη στα χρώματα και τα θέματα στα οποία έχουν δουλέψει οι καλλιτέχνες.

Ελπίζω και προσεύχομαι για το καλύτερο της σωματικής και ψυχικής υγείας για όλους. Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς και εμπλέξτε τον εαυτό σας σε δημιουργικές αναζητήσεις και επιδιώξτε πάθη που αφήσατε πίσω κάπου στη ζωή σας.

PRABHINDER LALL
(International Curator)