Αναστέλλεται η εκτέλεση βολών µε πραγματικά πυρά στην Καστοριά

Από τη Στρατιωτική Αρχή ανακοινώνεται ότι, οι βολές µε πραγµατικά πυρά Όπλων Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής «∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ» Καστοριάς που είχαν προγραµµατιστεί να εκτελεστούν την ∆ευτέρα 28 Σεπτεµβρίου 20, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00 και την Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 20, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00, αναστέλλονται.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ