Δεκατρείς θέσεις εργασίας στον Δήμο Καστοριάς

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς, η πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης για χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες από τη λήξη τους, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της πανδημίας, των εξής ειδικοτήτων:

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ