Με βάση το επίδομα 534 ευρώ οι αναστολές Δεκεμβρίου

Επιπλέον 125 ευρώ θα λάβουν οι εργαζόμενοι που παρατείνονται οι αναστολές συμβάσεων εργασίας τις πρώτες 7 ημέρες του Δεκεμβρίου, λόγω της παράτασης του lockdown καθώς η βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα είναι πάλι τα 534 ευρώ. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ αφορούσε μόνο τον μήνα Νοέμβριο και όχι τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση για την περίπτωση των εργαζομένων του Δεκεμβρίου, δηλαδή για τις μέχρι στιγμής 7 ημέρες που θα είναι κλειστές οι επιχειρήσεις με κρατική εντολή θα χρήματα θα καταβληθούν μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλλουν εκ νέου υπεύθυνες δηλώσεις για τον Δεκέμβριο.

Σε ότι αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάση ΚΑΔ οι δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων ολοκληρώνονται στις 7 Δεκεμβρίου για τον Νοέμβριο κα θα υποβάλλουν ξανά υπεύθυνες δηλώσεις στο supportemployees.services.gov.gr για τον Δεκέμβριο

Η πληρωμή για το επίδομα 800 ευρώ για τις πληττόμενες του Νοεμβρίου θα γίνει σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Δεκέμβριο δηλαδή για τις 7 ημέρες που συνεχίζεται το lockdown ανέρχεται στα 125 ευρώ, δηλαδή 18 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής με βάση το ποσό των 534 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ αφορούσε αποκλειστικά τον Νοέμβριο και όχι άλλο μήνα παρά την παράταση του lockdown. Το μέτρο αυτό καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού μόνο του Νοεμβρίου υπολογίζεται αναλογικά με βάση τις ημερολογιακές (και όχι τις εργάσιμες) ημέρες της αναστολής και με ποσό αναφοράς τα 26,66 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής. Ωστόσο για τις ημέρες αναστολής του Δεκεμβρίου η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται στα 534 ευρώ δηλαδή 18 ευρώ ανά ημέρα αναστολής.

Έτσι οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλλουν εκ νέου υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ supportemployees.services.gov.gr για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για τον μήνα Δεκέμβριο. Οι εργαζόμενοι στις κλειστές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση παρά μόνο στις πληττόμενες εφόσον δεν έχει τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας του στο παρελθόν.
Υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων από πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ για τον Νοέμβριο ολοκληρώνονται στις 7 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα αν ένας εργαζόμενος έχει παράλληλη απασχόληση σε έναν εργοδότη κλειστό με κρατική εντολή και σε έναν πληττόμενο, θα πληρωθεί την ειδική αποζημίωση που δικαιούται με τον πληττόμενο. Επίσης αν ένας εργαζόμενος έχει δυο εργοδότες, που είναι κλειστοί και οι δυο με κρατική εντολή και τον έχουν θέσει σε αναστολή και οι δύο, αλλά για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο. Σε περίπτωση επικάλυψης, η ημέρα υπολογίζεται μόνο μια φορά.