Καστοριά: “Το βάρος του σε χρυσό” θα κοστίσει το νέο Λεύκωμα του Δήμου

Την έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος του Δήμου Καστοριάς με τίτλο:«Καστοριά, Τόπος Φύση, Άνθρωποι», αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το λεύκωμα θα περιλαμβάνει 276 φωτογραφίες από το Δήμο Καστοριάς και αναμένεται να διανεμηθεί δωρεάν σε δημόσιες υπηρεσίες, επίσημους επισκέπτες, σε εκθέσεις και συνέδρια.

Το τελικό κόστος των 1000 αντιτύπων που αποφασίστηκε να τυπωθούν ανέρχεται σε 24.800€.

Εάν κάνουμε την διαίρεση 24.800 / 1000 βλέπουμε ότι κοστίζει 24,80€ το ένα.

Ούτε λεύκωμα γάμου να ήτανε.  

AboutKastoria