Νέα δράση από τους Δήμιους την Κυριακή

Το πρώτο και δυσκολότερο βήμα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τη βοήθεια του Συλλόγου Φίλων Περιβάλλοντος. Επόμενο βήμα είναι η περίφραξη του οικοπέδου στη Μεσοποταμία ώστε τελικά να το δενδροφυτεύσουμε με σπόρους που μας παρέχει η κυρία Ζυπίδου.

Την Κυριακή στις 15:30 η ώρα θα χρειαστούμε 6 με 8 άτομα που πιάνει (έστω λιγάκι) το χέρι τους. Όσοι μπορούν ας δηλώσουν τη συμμετοχή τους με μήνυμα στη σελίδα. Υλικά υπάρχουν ήδη αλλά θα βοηθήσει πολύ αν φέρετε βιδολόγο και βίδες ώστε να ενωθούν οι ξύλινες παλέτες που θα χρησιμοποιήσουμε.

Σε περίπτωση που δεν βρεθούν άτομα η δράση θα αναβληθεί.