“Πράσινο φως” για την εκμίσθωση του λατομείου από το Δ.Σ. του Δήμου Καστοριάς

Η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς προκλήθηκε ύστερα από πρόταση του 1/3 των μελών με θέμα «Παροχή ρητής εντολής – κατεύθυνσης στον εκπρόσωπο που θα οριστεί περί σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, λήψη απόφασης περί θέσης της εταιρείας σε εξυγίανση και παροχής ρητών εντολών στο ΔΣ της εταιρείας των όσων αποφασιστούν». Αφού ξεπεράστηκε το ζήτημα της ασάφειας του θέματος, αλλά και ζητήματα νομιμότητας λήψης απόφασης, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ και ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Στο Συμβούλιο συμμετείχαν τόσο ο Ορκωτός Λογιστής της εταιρείας, όσο και η Νομική Σύμβουλος οι οποίοι εξέθεσαν πλήρως και επιστημονικά τεκμηριωμένα τις απόψεις τους.

Η πρόταση της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε με 19 κατά, 16 υπέρ και 2 παρών, δίνοντας έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στο ΔΣ της ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ να προχωρήσει στην εξυγίανση της εταιρείας, ουσιαστικά δίνοντας το πράσινο φως για την εκμίσθωση του λατομείου.

fouit