Πρόταση του συνδυασμού “τελευταία ευκαιρία” για το κτίριο της ΕΔΗΚΑ

Ο συνδυασμός μας «τελευταία ευκαιρία» μετά από διερεύνηση που έκανε σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις  όπου λειτουργούσε η Ε.ΔΗ.ΚΑ. ΑΕ.

Διαπίστωσε ότι:

Σύμφωνα με το αρ. 17113 δωρητήριο ακινήτων  (τόμος 234, αρ. 95 την 28 Οκτωβρίου 1981) ο δήμος Καστοριάς, με την υπ’ αριθμόν 255/1981 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ενέκρινε την δωρεάν παραχώρηση προς το Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς δημοτικής έκτασης στην θέση «Σιούτσιστα» εμβαδού 28027,75 τετραγωνικών μέτρων υπό τους όρους:

  1. «Η δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου γίνεται προς τον αποκλειστικό σκοπόν εν αυτή ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων  μονίμου εκθετηρίου γούνας»
  2. «Εις περίπτωσην καθ’ήν εντός τριετίας από της υπογραφής του παρόντος δεν εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή μεταβληθεί η χρήση του ακινήτου, η κυριότης του ανωτέρου χώρου επανέρχεται αυτοδικαίως εις τον Δήμον, άνευ δικαστικής παρεμβάσεως»

Μετά από περεταίρω διερεύνηση διαπιστώσαμε ανάλογες αντίστοιχες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα π.χ. αστυνομικά τμήματα, κτίρια ΔΟΥ κτλπ.  όπου τα παραχωρηθέντα ακίνητα (με τα κτίσματα) επέστρεψαν στην ιδιοκτησία των παραχωρητών  (δήμων) μετά από αναστολή ή κατάργηση της αρχικής χρήσης τους.

Με δεδομένο ότι μετά την κατασκευή του νέου μόνιμου εκθετηρίου γούνας στην περιοχή του ΒΙΠΑ Καστοριάς και την παύση λειτουργίας εκθετηρίου γούνας στο κτίριο της ΕΔΗΚΑ, έπαψε να υφίσταται ο σκοπός παραχώρησης του ακινήτου σύμφωνα με το ως άνω παραχωρητήριο και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • εδώ και χρόνια η ΕΔΗΚΑ ΑΕ  βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας,
  • το εμπορικό επιμελητήριο Καστοριάς δεν μπορεί να μεταβάλλει τη χρήση του ακινήτου,
  • οι κτιριακές εγκαταστάσεις μένουν ανεκμετάλλευτες, με συνέπεια να απαξιώνονται και να φθείρονται .

Προτείνουμε τη διερεύνηση από το Δήμο Καστοριάς  του ενδεχόμενου επαναφοράς της κυριότητας του συγκεκριμένου ακινήτου μαζί με τις κτιριακές εγκαταστάσεις  στην ιδιοκτησία του, προκειμένου να το εκμεταλλευτεί για ιδία χρήση χωρίς αυτό να αποκλείει και το ενδεχόμενο μελλοντικής επαναφοράς της τωρινής χρήσης μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτών όταν και αν ζητηθεί από το Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς.

Στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

“τελευταία ευκαιρία”