Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών για τα πειραματικά σχολεία στην Καστοριά

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Καστοριάς πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Διευθυντή Π.Ε. Ν.Καστοριάς με θέμα την αίτηση από μέρους του της ένταξης του 9ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς και του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς στο δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων.

Η υπάρχουσα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στον Διευθυντή Εκπαίδευσης, χωρίς όμως να τον υποχρεώνει, ως μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης, να προτείνει τη λειτουργία δημόσιας σχολικής μονάδας ως «Πειραματικό Σχολείο», αυθαίρετα,  χωρίς τη σύμφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η απόφασή του αυτή λοιπόν,   έρχεται σε καταφανή αντίθεση με την απόφαση των Συλλόγων διδασκόντων των δύο προτεινόμενων σχολείων, αλλά και του συνόλου των σχολείων του Νομού μας. Όμως ένα Πειραματικό Σχολείο πολυπρόσωπα θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει θετικά με  κινητήριο δύναμη το σύλλογο διδασκόντων.

Από την τακτική αυτή  καθίσταται σαφές ότι η πρότασή του  δεν στηρίζεται σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σχέδιο ίδρυσης πειραματικού σχολείου στον Νομό, με διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, αφού δε λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, ούτε επιχειρεί ενημερώσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, (σε χρόνο μάλιστα που τρέχουν οι εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού και τα Νηπιαγωγεία), ώστε να  καλλιεργήσει ένα κλίμα θετικό προς την ύπαρξη πειραματικών .

 Γίνεται φανερό  πως μια τέτοια απόφαση στοχεύει να εξυπηρετήσει τις προθέσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που βασικός της στόχος  είναι η αλλαγή του χάρτη της δημόσιας εκπαίδευσης με τρόπο που θα επιφέρει σοβαρές, αρνητικές συνέπειες στα σχολεία, στους μαθητές και στις οικογένειες τους, αλλά και στους εκπαιδευτικούς.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία ουδέποτε υπήρξε αρνητική απέναντι σε αυτόν τον επιστημονικά πολύτιμο θεσμό, αλλά και ουδέποτε κληθήκαμε να καταθέσουμε προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δομή τους. Τα σχέδια, όμως, της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. μας βρίσκουν απόλυτα αντίθετους. Είναι σχέδια ξένα προς την παιδαγωγική, τις ανάγκες των μαθητών και τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου.

Καλούμε  τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να μην προχωρήσει στην πρότασή του για τη λειτουργία των δύο σχολείων ως  πειραματικά και οποιουδήποτε άλλου σχολείου του Νομού μας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και να σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων. Με την τακτική του δυναμιτίζει το απαραίτητο και πολυπόθητο για το λειτούργημά μας πνεύμα συνεργασίας.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Βόλτση Αγγελική

Η Γεν. Γραμματέας
Κώστα Θάλεια