Θεριακλήδες οι Έλληνες την περίοδο της πανδημίας

Ένας στους τέσσερις καπνιστές αύξησε τον κάπνισμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με νέα μεγάλη πανελλαδική έρευνα.

Το 27,2% των καπνιστών απάντησε στην πανελλαδική έρευνα της Marc πως καπνίζει περισσότερο αυτή την περίοδο, ενώ ένα 7% όσων είχαν κόψει το κάπνισμα το ξανάρχισαν κατά τη διάρκεια του λοκντάουν.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης του καπνίσματος παρατηρούνται, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σε ανέργους και αυτοαπασχολούμενους.

Περισσότεροι από τους μισούς καπνιστές, το 51,1% για την ακρίβεια, δήλωσαν στην έρευνα πως δεν θεωρούν ότι υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα οφέλη και τους τρόπους διακοπής του καπνίσματος, ενώ περισσότεροι από το 88% των ερωτηθέντων (καπνιστές και μη) πιστεύουν πως θα έπρεπε να υπάρχει επαρκής ενημέρωση και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές μορφές καπνίσματος.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις καπνιστών και μη καπνιστών, το 51,7% ανέφεραν πως το κάπνισμα ενοχλεί τους συντρόφους του, και το 38,8% πως το κάπνισμα αποτελεί συχνά αιτία εντάσεων και τσακωμών, με τους μισούς περίπου μη καπνιστές (50,5%) να λένε πως βρίσκουν τους ανθρώπους που καπνίζουν λιγότερο ελκυστικούς.

Όσο για το γιατί αυξήθηκε το κάπνισμα την περίοδο της πανδημίας, το 27,2% των ερωτηθέντων που απάντησε πως όντως καπνίζει περισσότερο τώρα απ’ ό,τι πριν συνέδεσε την αύξηση αυτή με την μεγαλύτερη πίεση, το άγχος και την ανασφάλεια που προκύπτουν από την πανδημία.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, ένας στους τέσσερις Έλληνες δηλώνουν καπνιστές, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει επίγνωση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τις προσδιορίσει με σαφήνεια. Τέλος, το 70,7% των μη καπνιστών δήλωσε πως θεωρεί το κάπνισμα μια ξεπερασμένη συνήθεια, ενώ μία στις δύο οικογένειες δεν επιτρέπει το κάπνισμα εντός σπιτιού.