Καστοριά: Σε δημοπράτηση η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

Cold tap

Στο στάδιο της δημοπράτησης βρίσκεται το έργο αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καστοριάς. Το κόστος του έργου είναι 12,33 εκατ. Ευρώ και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Καστοριάς. Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοέμβρη και η αποσφράγιση των προσφορών στις 7 Νοέμβρη.

Το έργο αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών εταιριών με πτυχίο 5ης και 6ης τάξης. Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 36 μήνες. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΡΤ Κοζάνης- Σύνταξη: Κώστας Δαβάνης