Τι ποινή προβλέπει ο νόμος για τους βανδαλισμούς στην Μαυριώτισσα

Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών είναι αντιμέτωπος ο ηλικιωμένος, για τον απαράδεκτο βανδαλισμό των τοιχογραφιών που χρονολογούνται από τον 11ο μ. Χ. αιώνα, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας,

Υπενθυμίζουμε ότι ηλικιωμένος συμπολίτης μας εντοπίστηκε από τις κάμερες που υπάρχουν στον περίβολο της Μονής.

Τι ορίζει ο νόμος για την φθορά μνημείου:

Νομος 4858/21 Περί Αρχαιοτήτων…

Άρθρο 56 – Φθορά μνημείου

Όποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη ή δυσχερή τη χρήση ή αλλοιώνει τη μορφή μνημείου ή ανήκοντος σε συλλογή μουσείου πολιτιστικού αγαθού ή πολιτιστικού αγαθού που έχει τοποθετηθεί σε ανοικτό ή κλειστό δημόσιο, δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Αν το μνημείο ανήκει στον δράστη, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών.

Αν πρόκειται για μνημείο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και η πράξη έγινε στο πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας ή από πολλούς ενωμένους για την τέλεσή της, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι (10) δέκα ετών.