Καστοριά – Υπάρχει ανάγκη για αίμα

Συνάνθρωπός μας θα υποβληθεί την Τετάρτη σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.
Θα χρειαστεί 5 φιάλες αίμα.
Όποιος-α μπορεί να δώσει.

Εθελοντικής Εργασίας Καστοριάς
Περισσότερες πληροφορίες σε μήνυμα