Έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι υπάρχει έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στην υψηλή ζώνη της πόλης της Καστοριάς από τις 11:00 πμ μέχρι της 14:00μμ λόγω βλάβης κεντρικού αγωγού επί της Οδού Τσόντου Βάρδα.

Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς εργάζονται για την αποκατάστασή της.