Νέα φαρμακοποιός στο Νοσοκομείο Καστοριάς

Διαρκής η ενίσχυση του Νοσοκομείου μας σε ανθρώπινο δυναμικό.

Καλωσορίζουμε στο επιστημονικό δυναμικό μας την ΠΕ Φαρμακοποιό κ. Χατζή Σοφία με σχέση εργασίας επικουρικού προσωπικού και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της.

Γρηγόρης Χάτσιος