Δεύτερη ευκαιρία για να γλιτώσουν την επιστροφή της “Επιστρεπτέας Προκαταβολής”

Δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες επιχειρήσεις που κινδυνέουν να επιστρέψουν την επιστρεπτέα επειδή δεν δεν τήρησαν την ρήτρα απασχόλησης δίνει η κυβέρνηση.

«Δεύτερη ευκαιρία» δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αλλά εντοπίστηκαν με «λειψά» δικαιολογητικά ή εμφανίζονται να έχουν παραβιάσει τη ρήτρα απασχόλησης και κινδυνεύουν τώρα να επιστρέψουν ολόκληρη την ενίσχυση!

Με σχετικό ΦΕΚ δίνεται η ευκαιρία:

1) για όσους πήραν Επιστρεπτέα αν και τους έλειπαν δικαιολογητικά:

παρατείνεται μέχρι 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

2) για όσους απέλυσαν προσωπικό:

αν μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου, αλλά προσέλαβε στη συνέχεια κάποιον άλλον (πχ τον επόμενο μήνα) θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Με τη νέα απόφαση αλλάζει αναδρομικά -έως και 2 χρόνια μετά- το κριτήριο διατήρησης του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει στοιχείων του ΕΡΓΑΝΗ:

– μέχρι τώρα απαγορεύονταν οι απολύσεις για όσες επιχειρήσεις ζητούσαν να λάβουν Επιστρεπτέα, αφού θα έπρεπε να υπάρχει μηδενική διαφορά, στον μέσο όρο των εργαζομένων κάθε μήνα.

– αν έκαναν όμως απολύσεις, πλέον θα θεωρείται πως έχει τηρηθεί η ρήτρα απασχόλησης, αρκεί η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης να διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

Με βάση τα παραπάνω, για όσες επιχειρήσεις κλήθηκαν να επιστρέψουν τα λεφτά κατόπιν διασταύρωσης στις 2/11/2022, θα ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά και θα εκδοθούν νέα, εάν προσκομίσουν στοιχεία ότι εντάσσονται στις 2 αυτές κατηγορίες και πως δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι απόρριψης.

Ωφελημένοι βγαίνουν από την απόφαση και όσοι ακόμα δεν καταθέσουν δικαιολογητικά ή απέλυσαν εργαζόμενους χωρίς να προσλάβουν άλλους ξανά, αφού παρατείνεται μέχρι τις 31/1/2023, η διορία για να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά Επιστρεπτέας προκαταβολής τα οποία εισέπραξαν.