Αυτές είναι οι 17 θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Καστοριάς

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς, σας ενημερώνει ότι, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, υπάρχουν και 17 θέσεις για το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και οι οποίες είναι οι εξής:

10 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
2 θέσεις ΤΕ Φυσικοθεραπείας
1 θέση ΠΕ Λογοθεραπευτών
1 θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 θέση ΤΕ Εργοθεραπευτών
1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων
1 θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα ολοκληρωθεί στις 03-12-2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες στο www.oaed.gr καθώς και να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές σας αιτήσεις.

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Καστοριάς
Αντωνιάδης Βασίλειος