Συνάντηση της Δ. Κοζατσάνη με ομάδα μηλοπαραγωγών – Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη με εκπροσώπους μηλοπαραγωγών της περιοχής, λόγω της απώλειας εισοδήματος που πλήττει τον κλάδο, εξαιτίας των μειωμένων τιμών πώλησης και τους αυξημένου κόστους παραγωγής κατά το έτος 2022.

Η Αντιπεριφερειάρχης άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τα αιτήματα των μηλοπαραγωγών και στάλθηκε, την ίδια κιόλας μέρα, επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Γεωργαντά, τεκμηριώνοντας με  στοιχεία την απώλεια του εισοδήματος.

Η επιστολή ανέφερε:

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς καλλιεργούνται γύρω στα 14.200 στρέμματα με μήλα διαφόρων ποικιλιών (RED DELICIOUS, GOLDEN  DELICIOUS, JONA GOLD, FUJI, GALA, GRANNY SMITH, κ.λ.π.)

Η στρεμματική τους απόδοση είναι περίπου 4.000 κιλά/στρ. και η συνολική παραγωγή στην Π.Ε. Καστοριάς υπερβαίνει τους 50.000 τόνους.

Η μεγαλύτερη παραγόμενη ποσότητα πωλείται κυρίως σε τρίτες χώρες του εξωτερικού (ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ κ.λ.π.)

Σύμφωνα με στοιχεία των παραγωγών, των εξαγωγικών και εμπορικών φορέων και των Οργανώσεων Παραγωγών το έτος 2022 η τιμή πώλησης των μήλων παρουσιάζει μείωση μεγαλύτερη του 50%.

Η μειωμένη τιμή πώλησης είναι αποτέλεσμα:

  • Των αλλαγών στις πληρωμές των εξαγωγέων που επέβαλε η Αίγυπτος (capital control)
  • Του εμπάργκο που επέβαλε η Λευκορωσία στα φρούτα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Της μεγάλης αύξησης στην τιμή της ενέργειας (εκτίναξη της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος άνω του 500%), η οποία είναι απαραίτητη για την συντήρηση των φρούτων εντός των ψυκτικών θαλάμων.
  • Της αύξησης του κόστους μεταφοράς, λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής των καυσίμων.

Για τον υπολογισμό της εκτιμηθείσας απώλειας εισοδήματος ανά στρέμμα, συνυπολογίσθηκε εκτός από την χαμηλή τιμή πώλησης του παραγόμενου προϊόντος και η μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής η οποία οφείλεται κυρίως στις:

  • Αυξημένες τιμές ενέργειας
  • Αυξημένες τιμές καυσίμων
  • Αυξημένες τιμές εργατικών και
  • Αυξημένες τιμές γεωργικών εφοδίων (φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα κ.λ.π.

Σας διαβιβάζουμε την εκτίμηση της ΔΑΟ Π.Ε. Καστοριάς σχετικά με την απώλεια εισοδήματος των μηλοπαραγωγών του Νομού μας.

ΔΑΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

   Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η μεταβολή του κόστους παραγωγής και των εσόδων από πωλήσεις ανά στρέμμα την τελευταία τετραετία:

ΜΗΛΑ 2019 2020 2021 2022
Μ.Ο. κόστους/στρέμμα 750 800 900 1150
Μ.Ο. εσόδων από πωλήσεις/στρέμμα 1400 2000 1800 760
Καλλιέργειες σε παραγωγή (στρέμματα) 14.200 14.200 14.200 14.200

Η μέση τιμή παραγωγού ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος, καθώς και ο μέσος όρος απόδοσης ανά στρέμμα με δέντρα σε πλήρη παραγωγή, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 ΜΗΛΑ Μ.Ο. Απόδοσης ανά στρέμμα (τόνοι) Μέση τιμή παραγωγού/κιλό  (2019) Μέση τιμή παραγωγού/κιλό  (2020) Μέση τιμή παραγωγού/κιλό (2021) Μέση τιμή παραγωγού/κιλό (2022)
RED DELICIOUS, GOLDEN DELICIOUS, JONA GOLD, FUJI, GALA, GRANNY SMITH, κ.λ.π  

 

 

4,0

 

 

 

0,35

 

 

 

0,50

 

 

 

0,45

 

 

 

0,19

        Συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω, καταλήγουμε στα κάτωθι συμπεράσματα σε σχέση με την απώλεια εισοδήματος (€/στρέμμα), καθώς και την συνολική απώλεια εισοδήματος για την μηλοκαλλιέργεια στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε σχέση με την καλλιεργητική περίοδο του έτους 2021:

1.290,00
18.318.000,00

Εκτιμηθείσα απώλεια εισοδήματος €/στρ.

Συνολική εκτιμηθείσα απώλεια εισοδήματος(€)  

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς
Δέσποινα  Γ.  Κοζατσάνη