Με επιτυχία την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Καστοριάς, σε ξενοδοχείο Calma στην Χλόη, πραγματοποίησε εκδήλωση παρουσίασης του νέου τουριστικού branding της Καστοριάς.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Μακεδονία, ειδικός στόχος 06.0.2.1: Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη», που σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων Wise Ram υλοποιήθηκε, με στόχο την ανάδειξη και διαμόρφωση του Δήμου ως σημαντικού τουριστικού προορισμού.

H παρουσίαση αφορούσε το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσης της τουριστικής ταυτότητας, όπως αυτό προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε ο Δήμος τους προηγούμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των τοποθετήσεων των επαγγελματιών του τουρισμού και εκπροσώπων φορέων, που προέκυψαν από την εκδήλωση διαβούλευσης που προηγήθηκε.

φωτογραφίες: