Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ Βέροιας, επί της σήραγγας Σ13, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών δοκιμών.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από σήμερα Τετάρτη 01-02-2023 έως και Παρασκευή 03-02-2023 κατά τις ώρες 23:00 ́ – 05:00 ́ της επομένης, για έκαστη ημέρα και θα αφορούν τον ταυτόχρονο αποκλεισμό των αριστερών λωρίδων ταχείας κυκλοφορίας (Λ2) και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας της σήραγγας Σ13 επί της Εγνατίας Οδού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσες εντάσσονται στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών δοκιμών εξοπλισμού (ανεμιστήρων) και διενέργεια μετρήσεων πίεσης, σε αμφότερους κλάδους της σήραγγας Σ13.

kozan