335.000 ευρώ για τη συντήρηση πέντε γεφυρών της Καστοριάς

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της τροποποίησης,  εντάχθηκε στο εν λόγω πρόγραμμα η πίστωση 335.000 ευρώ για τη συντήρηση πέντε γεφυρών της Π.Ε. Καστοριάς.

Συγκεκριμένα αφορά τις γέφυρες:

 • Γέρμα
 • Αμμουδάρας
 • Άργους Ορεστικού
 • Γκιόλε και
 • Μεσοποταμίας-Αγίας Κυριακής

Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται να γίνει:

 • Συντήρηση-αποκατάσταση φθορών
 • Καθαρισμός της βλάστησης ανάντι και κατάντι των γεφυρών.
 • Υδροβολή για την απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος.
 • Αποκατάσταση των επιφανειών σκυροδέματος με κονιάματα και συμπλήρωση με σκυρόδεμα.
 • Ελαιοχρωματισμός των κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων
 • Συντήρηση πεζοδρομίων γεφυρών