Τέλος οι γεύσεις στα θερμαινόμενα καπνικά προϊόντα – Aλλάζουν και τα πακέτα

Να καταστήσει μη ελκυστικά τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, αντιμετωπίζοντας τα με τους ίδιους όρους που αντιμετωπίζονται και τα κλασικά τσιγάρα, επιχειρεί το υπουργείο Υγείας.

Στο σχέδιο νόμου για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνεται διάταξη με την οποίο υιοθετείται κοινοτική οδηγία για την απαγόρευση από 23/10/2023 της διάθεσης στην αγορά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού με αρωματικές ουσίες που τροποποιούν τη μυρωδιά ή τη γεύση τους, όπως ισχύουν και για τα τσιγάρα ή τον καπνό.

Με το άρθρο 90 του νομοσχεδίου, καταργείται η εξαίρεση των θερμαινόμενων προϊόντων από την απαγόρευση του να έχουν γεύσεις, όπως ισχύει με τα άλλα προϊόντα καπνίσματος, όπως τα τσιγάρα και ο καπνός για στριφτά τσιγάρα.

Πρόκειται για ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2100 της 29ης Ιουνίου 2022 και τροποποίηση του νόμου 4419/16, στον οποίο αναφέρονταν τα εξής:

  • Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των προϊόντων καπνού που έχουν χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση. Δεν απαγορεύεται η χρήση των προσθέτων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των προϊόντων καπνού, για παράδειγμα της ζάχαρης που αντικαθιστά τη ζάχαρη, η οποία χάνεται κατά τη διαδικασία ξήρανσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσθετα δεν έχουν ως αποτέλεσμα προϊόν με χαρακτηριστικό άρωμα /γεύση και δεν αυξάνουν σε σημαντικό ή μετρήσιμο βαθμό την εθιστικότητα, την τοξικότητα ή τις ιδιότητες του προϊόντος καπνού.
  • Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων καπνού που περιέχουν αρωματικές ουσίες σε οποιοδήποτε από τα συστατικά τους, όπως στα φίλτρα, τα τσιγαρόχαρτα, τις συσκευασίες, τις κάψουλες ή οποιαδήποτε τεχνικά χαρακτηριστικά επιτρέπουν την τροποποίηση της μυρωδιάς ή της γεύσης των σχετικών προϊόντων καπνού ή την ένταση του εκλυόμενου καπνού. Τα φίλτρα, τα τσιγαρόχαρτα και οι κάψουλες δεν περιέχουν καπνό ή νικοτίνη.
  • Από τις απαγορεύσεις αυτές εξαιρούνταν τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, τα οποία τώρα εντάσσονται στο συγκεκριμένο καθεστώς.

Στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται η εκτύπωση στη συσκευασία γενικής προειδοποίησης για τις επιπτώσεις του καπνίσματος, αναφορά στις υπηρεσίες υποστήριξης για την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Η γενική προειδοποίηση εμφανίζεται στην πιο ορατή επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Κάθε λεκτική προειδοποίηση εμφανίζεται κατά το δυνατό σε ίσο αριθμό σε κάθε μάρκα των προϊόντων αυτών. Οι λεκτικές προειδοποιήσεις εμφανίζονται στην επόμενη περισσότερο ορατή επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής συσκευασίας.