Οι σταυροί όλων των υποψηφίων στην ΠΕ Καστοριάς

Οι σταυροί όλων των υποψηφίων στην ΠΕ Καστοριάς – Ενσωμάτωση σταυρών 91,49%